د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

سپېڅلې پرښتې په دوزخي رول کې

محمد آصف ننګ 22.10.2006 02:00

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

دکتاب نوم    : سپېڅلې پرښتې په دوزخي رول کې(دويم چاپ)

ليکوال        : محمدآصف ننګ

خپرندوی    : ميوندخپرندویه ټولنه-سباکتابخانه