د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دمرګونو سوداګر

پوهنمل زاهدي احمدزی 27.04.2006 02:00

دکتاب نوم          : دمرګونو سوداګر

ليکوال              :  پوهنمل زاهدي احمدزی

                                

                                   خپرندوی     :  اميرکروړ کتاب پلورنځی،بورډ بازار پېښور