د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آیا واقعا رئیس جمهور امریکا از راه صندوقهای انتخابی تعیین میگردد

همایون غفوری 11.11.2016 12:32

انتخاب رؤسای امریکا نه به اصطلاح انگلیسی (بای چانس) میباشد - طوری که پیروزی ترمپ علیه خانم کلنتن را نشان دادند - و نه هم انتخاب رؤسای امریکا حقیقتا بواسطۀ شمارش فعلی آراء صورت میگیرد . بلکه حقیقتی که با هوشیاری و بکار بردن تکتیکهایی خیلی ها عالی آنرا مخفی میدارند این است که ریاست جمهوری امریکا نظر به ضرورت وقت از جانب یک گروهی خیلی ها مخفی که همه سرمایۀ جهان را و سیاست خارجی امریکا و پلانگذاری های امریکا برای جهان سوم را بعهده میداشته باشد صورت میگیرد ..
دهه های قبل از رونالد ریگان را میگذاریم چونکه آن زمان جنگ سرد با اتحاد شوروی در اوج رسیده بود و امریکا ضرورت به این داشت که در کنار استخبارات قوی رؤسای قوی و سیاسیون پخته و دور اندیشی نیز داشته باشد امثال روزفلت ، ایزنهاور ، جون کیندی ، نکسن و کارتر ..
زمانی که امریکا گمگشته اش را در شکل جهاد ملت افغانستان یافت و درک کرد که افغانها اند که مانع پیشرفت اتحاد شوروی بسوی آبهای گرم شده میتوانند ، استخبارات امریکا نفسی راحت کشید و زمام امور را مستقیما استخبارات بدست گرفت .. لیکن برای نمایش رونالد ریگان را که اصلا از کوچۀ سیاست گذری هم نداشت و یک ممثل سینمای هولیوود بود بحیث رئیس جمهور امریکا اعلان کردند .. استخبارات امریکا هرگز تصور نمیکرد که جهاد افغانستان به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظریۀ کمونیستی خواهد انجامید .. نظر به قانون امریکا چون یک رئیس امریکا بیشتر از دو دور حق کاندید شدن را ندارد تا بتوانند از ریگان بیشتر استفاده کنند وادار شدند ریگان را به جورج بوش (پدر) عوض کنند که او نیز یک شخص تجارت پیشه و سرمایه دار و یک فیودال بود و از سیاست چیزی نمیدانست .. بناءٌ در عهد جورج بوش نیز امریکا تحت سرپرستی کامل دستگاه استخبارات قرار داشت ..
و جهانیان دیدند که استخبارات امریکا بعد از پیروزی جهاد افغانستان و پاشیدن اتحاد شوروی چه نقشی در داخل افغانستان و جهان اسلام بازی کرد . و این حقیقت است که رئیس امریکا در آن نقش هیچ سهمی نداشت .
بعد از فروپاشی ناگهانی و غیر مترقبۀ اتحاد شوروی امیرکا دید که در مقابل نیروی بسا خطیری دیگری قرار دارد .. اسلام
پلانگذاری ها و تصمیم گیری های عاجل آغاز گردید و نظر به ضرورت وقت قصر سفید و سیاست خارجی امریکا را به خونخوار ترین تیم سپردند .. جورج دبلیو بوش و رونالد رامسفیلد و همکلاسی های شان . این تیم به اندازه ای وحشی بود و کارهایی کرد که استخبارات و ملت امریکا را وادار ساخت تا برای پوشش جنایات اینها اساسی ترین غرور امریکای سفید پوستان را زیر پا کنند و یک مهاجر افریقایی سیاه پوست را رئیس امریکا نشان بدهند و هشت سال گذشته را همه جهانیان دیدند که این مهاجر سیاه پوست سمبول و بازیچه ای بیش نیست .
برای اینکه نشان بدهند که امریکا واقعا کشوریست دموکرات و لبرل و حقوق زن و مرد در آن یکسان است در انتخابات کنونی خانم هیلری کلنتون را سمبولی دیگری ساختند و در تمثیلی برابری حقوق زن و مرد نقش مرکزی را به او سپردند و لیکن نتیجۀ انتخابات قبل طی شده بود ولو که تا آخرین لحظات هم تمامی عاقلان جهان توقعی شبه یقینی داشتند که همان زن برندۀ انتخابات خواهد بود .. مگر عصر تقاضای دیگری دارد .. مرحله مرحله ایست که بنابر پلان دستگاه استخباری امریکا درین مرحله باید خطه ای بنام "جهان اسلام" نباید باقی بماند خصوصا خطه ای بنام جهان عرب و یا شرق میانه .. مرحله ایست که سالها قبل نقشه ای دیگری برای این خطه ترسیم گردیده و بگمان آنها همین وقت تنفیذ آن پلان است .. شرق میانه ای کبیر که در آن اسرائیل منحیث بزرگترین کشور در منطقه بروز خواهد کرد و از جمله سرزمینهایی که در تصرف اسرائیل قرار خواهد گرفت برخی از مدینه منوره و زمینهای خیبر نیز شامل خواهند بود ..! اما چیزی که این مرحله را از مرحلۀ جنگ سرد با اتحاد شوروی متفاوت میسازد این است که در جنگ سرد امریکا خود سر رشتۀ جنگ را بدست داشت و خود مبارز میدان بود و خود همه سیاست های جنگ و هزینۀ جنگ را بعهده داشت .. اما مرحله جنگ با عالم اسلام یا جنگ با اسلام را بعد از آنکه خود امریکا و هم رکابهایش در غرب از نبرد مستقیم با آن عاجز ماندند و پیش از پیش میدانند که نبرد مستقیم بنفع شان نه بلکه شاید آنها را با حالت اتحاد شوروری روبرو خواهد کرد از حیله ای دیگری کار میگیرند : شیعه .. تاریخ شاهد است که هرگاه یهود از رویارویی با مسلمانان عاجز ماندند از شیعه استفاده کرده اند .. در مدت سه دهۀ اخیر ایران را خوب فربه کرده اند و اینک گمان میکنند که ازآن منحیث میخ اخیر در تابوت جهان اسلام کار میگریند .. بنابر آن مرحله ای در پیش دارند که امریکا در آن باید صاحب یک رئیس دیوانه ای باشد تا در جنگ شیعه و سنی در منطقه نقش دیوانه ای را اجرا بتواند کند که از دیوانه خانه فرار نموده و در کوچه و بازار خوفی برپا کرده است .. دیوانه ای که هر سو سنگ پرتاب میکند و هر رهگذر را اذیت میکند ولی نمیداند که چه میکند .. چهار سال آینده و اگر در مدت چهار سال پلان کاملا عملی نشد شاید تا هشت سال آینده جهان اسلام روزهایی دشواری خواهد داشت و شیعه های جهان که رهبری مستقیم همه آنها را صفویان غالی و سرسخت ترین دشمنان مسلمانها بعهده دارند اهل سنت را تحت وحشی ترین انواع تعذیب و قتل و غارت قرار خواهند داد و دیوانۀ قصر سفید تمویل و و سرپرستی تمیثیلیه مذکور را بدست خواهد داشت ..