د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

وزیری در حال رفتن است که نه آید به صد بهار دګر

افغان تحرک 10.11.2016 11:53

به هر بهار وزیری بلند کرد سر
وزیری بین که نه آید به صد بهار دګرکجاست کسی که بګوید محترم عبدالباری جهانی یک پول به ملت خیانت کرد؟استعفای جناب محترم آقای عبدالباری جهانی شاعر و ادیب بزرګ و محبوب ما از سمت وزارت اطلاعات و کلتور از سوی جناب محترم آقای جهانی مطرح شده است که مایۀ تاثر و غمګینی اکثر افغانها را در بر دارد.

با توجه به دلایل صحی که آقای جهانی مطرح کرده، خارج از امکان نیست که در هم و برهمی های کلتوری-فرهنګی که در اجتماع افغانی ما شکل "چیغ بنفش" را به خود ګرفته و ناشی از جنګها، عدم موجودیت صلح، مداخلات بیشرمانۀ ایران و پاکستان در امور کلتوری افغانستان میباشد، شاعر و ادیب بزرګ و محبوب ما را از نګاهی صحی مصدوم ګردانیده باشد.

به هر صورت ملت بزرګ افغان به داشتن همچو شخصیت والا و تابناکی چون شاعر و ادیب بزرګ و محبوب ما به حیث وزیر اطلاعات و کلتور مفتخر بوده و از خداوند متعال صحت کامل و خوشوقتی های بی پایان برای جهانی بزرګ تمنا می دارد.

ګر چه ریس جمهور تا هنوز این استعفای آقای جهانی را نپذیرفته است، مګر توقع ملت بزرګ افغان این است که در صورت کاندید جدید، باید وزیر اطلاعات و کلتور آیندۀ ما نیز تعریف و پلان کاری برای ارتقای کلتوری ما داشته باشد!چه گزینه‌ای برای وزارت اطلاعات و کلتور خوب است؟

وزیر اطلاعات و کلتور آیندۀ ما نیز باید تعریف و پلان کاری برای ارتقای کلتوری ما داشته باشد!


-------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما