د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مطالعۀ دقیق نبشته ها و تحقیقات ګرانبهای ښاغلی محترم مصطفی "عمر زی" به هر افغان "فرض" است!

افغان تحرک 27.10.2016 13:00

نبشته ها، تحلیل ها، روشنګری ها و تحقیقات نویسندۀ پر کار و محترم ما ښاغلی محترم مصطفی "عمر زی" در پورتال وزین و محترم ټول افغان از تعداد و یا شمار "٣٤" و همچنان از کیفیت عالی بر خوردار بوده و مژدۀ ارتقای نبشته ها، تحلیل ها، روشنګری ها و تحقیقات این نویسندۀ پر کار و ملی ګرای ما سبب روشنی چشمان ګردیده و همچنان اسباب ارتقای معلوماتی ما افغانها را فراهم می ګرداند.

زحمات و کار ښاغلی محترم مصطفی "عمر زی" قابل قدر، قابل ستایش و قابل احترام بوده، از این روست که به صراحت میتوان ګفت: " خواندن و مطالعۀ دقیق اثار ښاغلی محترم مصطفی عمر زی به هر افغان ضروریست، البته برای انعده از افغانان ما که امکان خواندن و دانستن زبان دری را دارند!"

-------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما