د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اګر دولت کرزی نتوانست، دولت فعلی باید "نیرو های محرکۀ افغانستان را" از چنګ ایران برهاند!

افغان تحرک 24.10.2016 19:37

اګر دولت کرزی نتوانست، دولت فعلی باید "نیرو های محرکۀ افغانستان را" از چنګ ایران برهاند!

همین طوری که دولت پاکستان "نیرو های محرکۀ افغانستان را" به دست خود می چرخاند، نباید فراموش کرد که کشور ایران نیز خیلی محیلانه و ماهرانه "نیرو های محرکۀ افغانستان را" تحت نفوذ خود در اورده است!

مثلا محصلین و پوهنتون های افغانستان، میدیای افغانستان، کتاب خانه های افغانستان را میتوان از جمله همان "نیرو های محرکۀ افغانستان" نامید که کشور ایران از پانزده سال در انها نفوذ قابل ملاحظه و مخربی را نیز دارا بوده است!

ایا کشور ایران در همین پانزده سال اخیر به اصطلاح عاشق چشم و ابروی محصل های، عاشق چشم و ابروی پوهنتون های ما، عاشق چشم و ابروی کتاب خانه های ما و یا هم عاشق چشم و ابروی میدیای ما بوده است که برای ما از به اصطلاح "حوزه های فرهنګی" خود، از پوهنتون های خود به اصطلاح "استاد و سخنور و سخن ساز و سخن پیشه و لفاظ" می فرستد؟

نه خیر کشور ایران عاشق چشم و ابروی ترقی وپیشرفت ما نبوده و نیست، بلکه کشور ایران پوهنتونی های ما را و یا فاکولته ای های ما را تحت پوشش "دانشګاهی های افغانستانی" اولا تحت نفوذ خود برده، بعدش هم به حیث "نیروی محرکۀ جامعه" یک تعداد زیادی از انها را بعد از یک شست و شوی مغزی، به نفع توسعه طلبی های منطقوی و به نفع منافع ملی کوتا مدت، میان مدت و طویل مدت خود می چرخاند!

-------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما