د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آیا آقای اسپنتا افغانستان را به "ثمر" رسانیده، که فعلا راجع به نظم جهانی زیر لب غمغم دارد؟

افغان تحرک 21.10.2016 18:22

فرستنده: داؤد نعیم

آیا آقای اسپنتا افغانستان را به "ثمر" رسانیده، که فعلا راجع به نظم جهانی زیر لب غمغم دارد؟

به جای اینکه آقای اسپنتا امروز در قدم اول اعتراف نا به کار آمدی های خودش را و اعتراف نا به کار آمدی های حکومت مملو از فساد اداریی را که خود با ګرفتن خریطه های مملو از پول های غیر قانونی کشور ایران شاهد و ممثل آن بود، اقرار نماید، راجع به نظم جهانی زیر لب غمغم دارد، ګویی تبسم دارد!بدون شک نظم جهانی امروز و همچنان نظم جهانی دیروز کمی ها و کاستی های داشت و دارد، مګر آیا واقعا همین آقای اسپنتا که

١. بدون اجازۀ مردم افغانستان و یا هم بدون اجازۀ به اصطلاح همان نمایندګان "نیمکلۀ"مردم افغانستان و یا به عبارت دیګر بدون اجازۀ به اصطلاح همان "پارلمان" افغانستان، به چوکی وزارت تا اخرین روز ممکنه خود را سرش نموده بود،

٢. آیاهمین آقای اسپنتا که یک دهۀ تمام ګاهی از زیر چپن بزرګترین "چپن سالار قرن جاری" ، در ستیژ های جهانی با صد ناز و کرشمه به اصطلاح "دمبک" می زد،

٣. آیاهمین آقای اسپنتا که از زیر قول میلیونر غیر قانونی عطامحمد نور جندۀ سخی جانرا نیز آرام نماند،

٤. آیاهمین آقای اسپنتا که هنوز هم تملق لبانش در پشت دست آقای صبغت الله مجددی مصور است،

٥. آیاهمین آقای اسپنتا که ریس امنیت ملی مملکت را در زمان وظیفه اش، فال حافظ تحفه میداد،

٦. آیاهمین آقای اسپنتا که "دوکترای ناقص" خود را از شرم به دری و پشتو ترجمه نمی کند،

٧. آیاهمین آقای اسپنتا که فرق میان صلح و تسلیمی را به درستی نمیداند،

آیاهمین آقای اسپنتا جهت بهبود نظم جهانی چیزی مهمی برای ګفتن دارد؟

-------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما