د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

در عین حالی که مردم برای آمدن صلح و امنیت "خیال پلو" میزنند، ښاروالی کابل برای جذب توریزم "خیال چلو" می زند

افغان تحرک 07.10.2016 23:53

شاروالی کابل اعلام کرده است که برای جذب توریزم در شهر کابل برنامه ریزی می کند و با ارتقای این صنعت در شهر کابل عایدات شاروالی را افزایش می دهد.سه شنبه ۱۳ میزان ١٣٩٥ جلسه ی شاروالی کابل پیرامون جذب توریزم دایر گردید: یعنی چندین تن از مامورین معاش خور دولت وقت و پول ملت را صرف جلسه ی نمودند که میتوان آنرا مربوط به شوق جذب توریزم تعریف نمود.

جالب و مضحک این است که شاروالی کابل شوق جذب توریزم دارد.

مگر سوال در این است که آیا شاروالی کابل، یعنی شاروالی یک شهر چند میلیونی و بی کانالیزاتسیون ما، یعنی شاروالی یک شهر چند میلیونی ما که محیط زیستش از اعماق زمین تا فراز آسمانها چیغ بنفش و ناله دارد، رویی کدام سنجشی توقع ارتقای توریزم و یا دعوت از توریزم را به سر می پروراند؟

آیا شاروالی کابل توریزم را به تماشای یک شهر چند میلیونی بدون کانالیزاتسیون دعوت می دارد، به عبارۀ دیگر یعنی آیا شاروالی کابل توریزم را به تماشای یکی از "کاریکاتور ترین" شهر های جهان دعوت می نماید؟

ماباید از خواب غفلت بیدار شویم!


به امید رونق توریزم در افغانستان


-------------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما