د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

فساد اداری پانزده سال اخیر افغانستان همچو لکۀ ننګیست بر اخلاق افغانی ما که باید پاک شود!

افغان تحرک 21.09.2016 10:59

فساد اداری پانزده سال اخیر افغانستان لکۀ ننګیست بر اخلاق افغانی ما که باید پاک شود!

با آنکه هنوز "علم اخلاق افغانی ما" به عنوان یک رشتۀ مستقلی، از جملۀ علوم انسانی در نظام پوهنتونی و اکادیمیکی افغانستان عزیز ما رسمیت نیافته، اما از مدت‌ ها ی طولانیی به اینسو ست که کوشش های گسترده برای ارائه تصویری به اصطلاح "علمیی" و یا تصویر مکمل تری از اخلاق افغانی ما، به عنوان یک رشتۀ مستقلی، از جملۀ علوم انسانی در افغانستان عزیز ما شده است و می‌ توان گفت تا حدود زیادی به اذهان و نیز به ثمر نشسته است.


قلمروهای اصلی ظهور مفسدین اداری پانزده سال اخیر افغانستان لذت طلبی های مبتذل، غصب دارایی های عامه، غصب قدرت با حیله و مکر، ابراز پابوسی و تملق به بیګانه ګان، زراندوزی های غیر قانونی و تاکیدات محیلانه و ماهرانه به جنګ های بین الافغانی بوده که پیوندی تنگاتنگ با پایین بودن حس بشر دوستی، خود مرکز بینی ها و خود خواهی های مفسدین اداری پانزده سال اخیر افغانستان داشته و دارد.


بدون شک که "رویۀ لاشخورانه"، "سلوک خود خواهانه و خود مرکز بینانه"، "رفتار مردارخورانه" و اخلاق لذت طلبانۀ بی‌ بنیاد، منحط و بحران‌ زدۀ مفسدین اداری پانزده سال اخیر افغانستان چیزی بیشتری از لکۀ ننګی بر اخلاق افغانی ما بوده نمی تواند که افغانیت ما از آن شرم و عار دارد!


خوشبختانه که یک جریان بسیار نیرومند اخلاقی ما افغانها در اندیشۀ مدرن اخلاق افغانی ما که می‌ توان آن را جریان اصلی و غالب در اخلاق مدرن افغانی ما دانست، "رویۀ لاشخورانه"، "سلوک خود خواهانه و خود مرکز بینانه"، "رفتار مردارخورانه" و اخلاق لذت طلبانۀ بی‌ بنیاد، منحط و بحران‌ زدۀ مفسدین اداری پانزده سال اخیر افغانستان را تشبیه به زهر می نمایند که فضای جنګزدۀ افغانستان عزیز ما را زهرآګین ګردانیده اند، و تقاضای به محاکمه کشیدن آن عدۀ "لاشخور" را دارند!

غصب سرمایه های عامه، حرص و طمع، لذت جسمانی و غریزی این قانون شکنان بی باک نه با اخلاق افغانی ما سازګار است، نه با قوانین بشر و نه هم با قوانین افغانستان، پس چرا آن ها به محاکم قانونی کشانیده نمی شوند، تا ملت از شر آن ها رهایی یابد؟

هر ګاه با مفسدین اداری برخورد قانونی و دقیق صورت نګیرد بدون شک که بی‌ اعتنایی این قانون شکنان بی باک است که حلقات دور و بر خود شانرا از حقیقت انسانیت و از اخلاق افغانی دور و دورتر می‌ کند و به سطح و مرتبه "حیوانیت" و بلکه حقیر از آن تنزل می‌ دهد و جامعۀ ما را از سمت سعادت و رفاه، از کاروان ترقی و تمدن به دور نګه می دارد!

سوال در این است که آیا چرا با وجود موجودیت یک جریان بسیار نیرومند اخلاقی ما افغانها در فضای فکری افغانستان عزیز اجازه بدهیم که اخلاق خوب افغانی ما را چهار نفر "لاشخور" و سه نفر "مردارخور" در ګرو قانونشکنی های خود بګیرند، یا با غصب سرمایه های عامه، حرص و طمع، لذت جسمانی و غریزی اخلاق خوب افغانی ما را به حاشیه برانند و یا دچار بحران نمایند و یا هم اخلاق خوب افغانی ما را در رکود قرار دهند؟


بدون شک که رهيابی معادلات همزيستي سالم و مسالمت آمیز جامعۀ افغانی ما از کانال اخلاق خوب افغانی ما، عدالت اجتماعی و قانونیت ما و در بنيان آزادي و از مجراي علمی صورت خواهد ګرفت و نه از کانال های فساداری و غصب قدرت و غصب دارایی های عامه!

-------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما