د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

بلاخره ایالات متحدۀ امریکا نیزخبر شد که در افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد

افغان تحرک 15.09.2016 10:49

مبارزه با فساد اداری در افغانستان عزیز بايد از مقامات بلند پايه دولتي پانزده سال اخیر شروع شود!

اداره بازرسی عمومی ایلات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان که به اسم مخفف "سیگار" یاد میشود در گزارش تازه اش، بلاخره پس از تقریبا یکونیم دهه، اعلام کرده است که فساد گسترده در افغانستان تلاش‌ ها برای بازسازی این کشور را تحت شعاع قرار داده و از امریکا خواسته است تا مبارزه علیه فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد. بدون شک که این "دیر فهمی" ایلات متحدۀ امریکا سبب رنجش شدید خاطر نخبه گان ملی افغانستان گردیده است، زیرا اکثریت مطلق مفسدین اداریی یکونیم دهۀ اخیر افغانستان را ایلات متحدۀ امریکا و ملل متحد در اخیر سال ٢٠٠١م. از کانال پیترزبیرگ کنفرانس بالای "شانه های" ملت جنگزدۀ افغان، و آن هم بدون در نظر داشت کدام معیار علمیی تحمیل نمود، پس حالا که امروز ایلات متحدۀ امریکا اقلا به این اشتباۀ خود در افغانستان پی برده است، پس باید لطفا هر چه زود تر برای افغانها و نیز برای جهانیان ثابت بسازد که ایلات متحدۀ امریکا چه گونه "همان سوغات های فاسد" خود را که در اخیر ٢٠٠١م. بالای شانه های مردم جنگزدۀ افغانستان بالا نموده بود، امروز از شانه های مردم جنگزدۀ ما دو باره پایین می نماید؟


خوشبختانه ما امروز یک ریس جمهور علمگرا و صادقی داریم که او نیز از دیر زمانیست که از مبارزۀ دقیق و شدید به مقابل فساد اداری در افغانستان عزیز ما سخن می زنند و صحبت می نمایند، مگر قسمی که ما همه می دانیم در افغانستان عزیز ما نیز مشکل است "با یک گل بهار آید".

بدون شک که در قدم اول موجودیت همین فساد اداری پانزده ساله است که موجب برانگیخته شدن نارضایتی های شدیدی علیه دولت افغانستان شده است!


متاسفانه تا به حال هیچ یک از مقامات بلند پایۀ دولتی، نه امروز و نه هم در پانزده سال اخیر به دليل دست داشتن در فساد اداری به محکمه و یا به محاکم کشانده نشده است، دلیل این کم توجه ای در امر مبارزه با فساد اداری چه بوده میتواند؟


در قوای قضاییۀ ما چگونه میتوانیم بهبود و ریفورم بیفزاییم؟


آقای مايکل هارتمن، رئيس بخش حاکميت قانون دفتر يوناما در کابل چندی پیش گفته بود که: "ما حاضريم پول ‎های سياه ذخيره شده به وسيله برخي از مقام ‎های حکومتی و افراد بانفوذ در بيرون از کشور را بازگردانيم."

اين سخنان آقای مايکل هارتمن، رئيس بخش حاکميت قانون دفتر يوناما در کابل است. حکومت افغانستان بايد لطفا هر چه زود تر به اظهارات آقای مايکل هاتمن نيز پاسخ مثبت ارایه فرماید. زیرا اگر ارادۀ ثابت براي بازگرداندن پول ‎های مقامات حکومت از ديگر کشور ها موجود باشد بايد بگويد تا سازمان ملل حکومت افغانستان را در این امر ملی کمک نمايد!

تاسیس اداره عالي مبارزه با فساد نیز آغاز جدیت های نسبیی را در امر مبارزه با فساد اداری نشان می دهد، دیده شود که کار ها به کجا می رسند؟

به هر صورت باید مسولین امور اقدامات لازمی دقیق را به خرچ دهند، تا آنکه با فساد اداریی که از پانزده سال بدینسو در لايه ‎های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما متاسفانه در حالت "ريشه دواندن" است، مبارزۀ جدی و دقیق صورت گیرد، زیرا در یک و نیم دهۀ اخیر، یعنی در همین 15 سال گذشته، فساد اداری به عنوان مهمترين عامل هدر رفتن کمک های جامعه جهانی و ضعف های موسسات دولتی نيز شناخته شده است. هدر رفتن کمک های جامعه جهانی و ناتوانی های بعضی از موسسات دولتی باعث شد که حتی بعضی از ممالک کحمک کننده کحمک های خود را منوط و مربوط به مبارزۀ حکومت افغانستان با فساد اداری نمايد.


متاسفانه با وجود "تلاش ها" و "علایق در امر مبارزه با فساد اداری" اما، فساد اداری در افغانستان عزیز ما هنوز هم به عنوان يک امر پيش پا افتاده و عادی باقی ماند است، در عین حالی که اکثریت مردم ما از فقیر اقتصادی رنج می برند.

مردم عزیز ما باید همه یکجا دست به دست هم داده و در امر مبارزه با فساد اداری قاطعانه مبازه نمایند، تا بتوانیم این پدیدۀ شوم را که خلاف اخلاق افغانی ما بلخصوص در پانزده سال اخیر همچو "سمارق زهری" فضای اولاد وطن را زهرآلود گردانیده است، از ریشه نابود سازیم!

-----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما