د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دعبدالرحمان بابا کليات

چاپ زيار:حنيف خليل 25.12.2005 02:00

دکتاب نوم      :  دعبدالرحمان باباکليات

دچاپ زيار     : حنيف خليل

خپرندوی      : دانش خپرندويه ټولنه