د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

چيرته دی

پوهنمل محمدوارث 20.07.2016 10:08

هيڅ مې پيدا نکړ جانان چيرته دی
هغه ځما ستړی ارمان چيرته دی

ژوند کې مې سړې او تودې وليدې
ځم نور له دې ښاره بيابان چيرته دی

اوس لکه ملنګ هلته کوډۍ وهم
ګرځم پسې داسې مکان چيرته دی

ما خو مې له ځان سره پيدا نکړ
هغه ځما څيرې ګريوان چيرته دی

اوس ئې د ( الف ) نه تر ( ی ) ټول لولم
چيرته دی ديوان د رحمان چيرته دی

خلک مستقبل ته خوشحاليږي ډير
تير مې د نيکونو دوران چيرته دی

داسې د ناښاده ژوند معني څه ده
جوړ له ځنځيرونو زندان چېرته دی

مخه د کاروان ئې بيا نيولې ده
هغه خوبه وړی څاروان چيرته دی

بيا هم د رقيب په دوکه تيروته
هغه ساده ګلی نادان چيرته دی

مخه د وخت ډب کړه ای ( وارثه ) ژر
لاره ئې خطا کړې روان چيرته دی