د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د دښتو صحرانی

الحاج سیدرقیب شاه (هاشمې) 17.07.2016 12:21

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

د دښتو صحرانی

ته می حوره د جنت ئی + ته مې مینه اوغزت ئی

شایسته ئی ګلالی

د دښتو صحرانی

راځه راځه جا نانه + په ماشه مهربانه

دنیا کړه ټول حیرانه

ته لایق د محبت ئی + ته می حوره د جنت ئی

شایسته ئی ګلالی

د دښتو صحرانی

ټول ګلان در نه قربان شه + سیدرقیب نوم په زبان شه

خوشحالی نه ټول خندان شه

ته مثال د صداقت ئی + ته می مینه او عزت ئی

شایسته ئی ګلالی

د دښتو صحرانی

کابل احمدشاه بابا مینه ۲۲/۰۴/۱۳۶۵