د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مثلث ایران.پاکستان.هند.

شمال وردګ 06.06.2016 10:42

مثلث هند، ایران و پاکستان و بندی به نام سلما!
افغانستان در چنین شرایطی باید به درستی گزینه های خود را فارغ از زد و بندهای سیاسی بررسی کند و در تمامی مناسبات میان اسلام آباد و کابل و تهران و دهلی.... بر مبنای آداب درست دیپلماتیک بهترین منافع را برای مردم افغانستان بسنجد و تصمیم بگیرد. دقیقا هشت سال پیش هند پروسه بند سلما را به عهده گرفت و با هزینه 300 میلیون دالری کار این بند را در هرات به پایان رساند، سوال اینجا است که هند در پس افتتاح بندرچابهاروبندسلما چه اهدافی را دنبال می کند؟ و علت تلاش این کشور برای قرابت در روابط و سرمایه گذاری های اینچنینی چیست؟ و اینکه در میان سنگ های خورد و درشتی که ایران و پاکستان در راه رسیدن به مقصدبندرچابهارو بند سلما می انداختند، چرا روابط دهلی_کابل مستحکم تر شد؟ منطقأطرف احتیاط ودقت دپلوماتیک راازدست نه دهید.
لزومأبایدیاداورشد.که تجارب سیاسی درمنطقه ثابت ساختندکه (توفاله ) انگلیسی یاسیاسیون پاکیستان تی چنددهه توسط جیره خوران جهادی خود ابادی وشگوفائی 300 ساله مملکت مارابه تاراج بردند . لهذا برای مردوم افغان نگهداشتن این دستاوردهای بزرگ بسا مهم وحیاتی است. بنأبه اراده مستحکم باید وطن خود را ازسرغنه های حرفوی وبه اصطلاح جهادیون پاک سازی کند درغیران( عاقبت گرگذاده گرگ شود# گرچه با ادمی بزرگ شود) مردوم افغان یقین کامل داشته باشیدهم اکنون ظابط اسماعیل وامسالهم سربه زانو درسنجیدن پلان تخریب این دست اوردبزرګ است. بااحترام .