د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اوښکه

نجیبه احمدزۍ 10.03.2016 10:49

لیکونکي : نجیبه احمدزۍ

اوښکه !
نشم یې زغملای
په بڼو د هیچاه
راکړې راته درد
د زړه په څوکه
پوهیږي ؟
نغښتي پکې هزار پوښتني
مه یې ګڼه بې ارزښته
دا یوه دانه
بې رنګه
بې زبانه
او ......
اوبه
اوښکه