د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

پوهنمل محمدوارث 22.02.2016 11:15

اوښکې په څوکو د بڼو کې زنګوم درځمه
ماتې سلګۍ مې حوصيلو کې زنګوم درځمه

چې دې زما په زړه کرلي غشي ونه رېبل
څړيکې، دردونه پرهرو کې زنګوم درځمه

دا څه پرې وشوه چې احساس مې اوس ارام نلري
لکه ماشوم يې په زانګو کې زنګوم درځمه

زما پخې وعدې د نخل يو ثمر وګڼه
د ګلو هار به په سپرلو کې زنګوم درځمه

ياغي خيالونه مې انځور غوندې اوس چوپ پاتې دي
لکه سندره په نغمو کې زنګوم درځمه

دا شوخ فکرونه مې احساس رابوګنوي هر وارې
زه يې له نازه په ليمو کې زنګوم درځمه

لکه بورا چې خپل وزرونه په لمبو کې سيځي
داسې وجود مې په لمبو کې زنګوم درځمه

وائي ( وارث ) چې بغاوت ته مې اوس غاړه ايښې
ښه په ښکاره زولنې پښو کې زنګوم درځمه