د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

بیځایه نومونې

الحاج الھام الدین قیام 04.11.2015 11:14

چی ننګ په لیلا ونکړي مجنون خوداسی نه وي
چی سرپه وطن ورنکړي پښتون خوداسی نه وي

د مینې په جنون کی ھرعاشق له سره تېروي
چی سرته پکی خیرغواړي جنون خوداسی نه وي

داځېنې د ښکیلاک اوخلاصون فرق کولای نه شي
پردي موچی مشران ټاکي خلاصون خوداسی نه وي

د ژوند په ځای مونږبیرته د جنګونوپه لاربیايي
که دې ته څوک بدلون وايي بدلون خوداسی نه وي

ملت چی په قومونواوقومونه په خېل ویشي
دې کارته که څوک یون وايي نویون خوداسی نه وي

د ګډ ژوند بنسټونه موټول وران شول لاورانیږي
وراني که څوک سمون بولي سمون خوداسی نه وي

بیځایه نومول دي وروروژنه (قیام ) بولي
چی وروڼه یوبل وژني نوپاڅون خوداسی نه وي
03/11/15