د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دپښتوادبياتوتاريخ

محمدصديق روهي 06.12.2005 02:00

دکتاب نوم        : دپښتوادبياتو تاريخ

(دويم چاپ ، دويم ټوک)

ليکوال           : سرڅېړونکی محمدصديق روهي

خپرندوی       : دانش خپرندويه ټولنه