د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

حقیقي دونیا

سمیع الدین افغاني 08.10.2015 12:21

څومــره د مینې او صفــا دونیا ده
بې سالوسۍ چــې د هرچا دونیا ده

تل به اخلاص او محبت کــې پایې
په هغه زړه کې چې رښتیا دونیا ده

چې بل تــه شر ځانلـه ارام لټوي
د داسې خلکو نــا روا دونیا ده

په ځان مغروره بې خبر دي له دې
چې دا نیمګړې بې بقا دونیا ده

دلته فــرصت لا د ښېګڼو کــم دی
نه د کینې، بخل او جفــا دونیا ده

یو خوږ خبر به چیرته کله واورې
هلته ته چې حرص او د دونیا دونیا ده

ژوند د اخلاص اوورور ګلوي ښکلی دی
د کوم ماحول چې بې ریا دونیا ده

چې انسانیت پــه نوم رسیږي بل ته
دا حقیقي د رب رضــا دونیا ده
--------------------------------
سمیع الدین افغاني
۸ -۱۰ - ۲۰۱۵
م ۰ کال