د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اسلام من

میلاد "سیار" 19.06.2015 11:02

بسم الله الرحمن الرحیم

نویسنده :

اسلام من دینست که یکتا پرستی ؛ صلح ؛ برادری ؛ عدالت ؛ وحدت ؛ احترام ؛ اخلاق و نظام های جامع و کامل سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی را به جهانیان هدیه میدهد . اسلام من زاده مبارزه حق بر باطل است . اسلام من زاده دعوت به سوی رستگاری از زنجیر  های بدبختی است . اسلام من زاده اتحاد و برادری است . اسلام من آن اسلام  است که 1400 سال قبل از امروز منجی بشریت  حضرت محمد مصطفی "ص" با تحمل نمودن جبر و ظلم کفار و ایستاده گی در مقابل کفار قریش در غزوه های متعدد آن را به هر گوشه از این زمین انتشار داد . اسلام من کاملترین و مقدس ترین دین ها است . اسلام من دین حق است که تا به روز قیامت منحیث آخرین و کاملترین دین پایدار و ثابت باقی می ماند . حضرت رسول اکرم "ص"آخرین پیغمبر خداوند "ج" در روی زمین است که همه را به سوی دین مقدس اسلام دعوت نمود و بعد از وی هیچ پیغمبری دیگر نازل نمیگردد . هدف از اسلام من عبادت ذات یکتا ؛ برادری ؛ وحدت ؛ همدیگر پذیریی ؛ صلح ؛ احترام و سلوک نیک ؛ وجود نظام های سودمند سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی برای باشنده های اجتماع ؛ آزادی اسلامی و ... است .  اما در جو حاضر از اسلام من میخواهند چهره دیگر بسازند . در عصر کنونی با نام های طالب ؛ داعش ؛ القاعده ؛ انتحار ؛ انفجار و ...میخواهند اسلام من را کانون تروریست پرور نمایان کنند .  اما اسلام من دینست زاده صلح و برادری کانون تروریست پرور نیست که دست های بیرونی و بیگانه توسط چند تن از مزدوران خود به استفاده سو از نام دین آن را میخواهند به چنین کانونی مبدل بسازند . یک حکومت یا استخبارات میاید پروژه طالب را میسازد دیگری میاید پروژه داعش و القاعده را و با این هدف که اسلام را دین تروریست پرور به جهانیان جلوه بدهند . اگر ده ها استخبارات هم دست به دست هم بدهد باز هم نمیتواند چهره اصلی اسلام من را که همانا صلح و برداری ؛ اتقاق و همگرایی ؛ عبادت و اطاعت ؛ نظام جامع و کامل است به یک چهره بی بنیاد تغییر بدهند . اگر میایند زیر نام اسلام من انتحار و انفجار میکنند و خون مسلمان های بیگانه مان را جاری میکنند صد در صد در مغایرت با اسلام من قرار دارد و از نظر اسلام من این کار ناروا و حرام مطلق است که خود پاسخی است به عمل های وحشیانه دست های شکل دهنده شبکه های تروریستی به منظور دگرگون ساختن چهره اسلام من . چون در اسلام من جای برای خونریزی ؛ دهشت و ترور نیست . اگر گروه از هراس افگنان میایند زیر نام دین مسایل قوم را دامن میزنند آن هم مردود است .   چون زبان این سو استفاده کننده ها 1400 سال قبل از امروز زمانی بریده شد که حضرت رسول اکرم "ص" فرمود : هر آنکه تعصب نمود از ما نیست . پس اسلام من دین وحدت و اتفاق است . در این امر باز هم دست های شکل دهنده گروه های تروریستی ناکام شده و به هدف شوم خود نمیتوانند دست بیابند . اگر گروه های هراس افگن با سو استفاده از نام اسلام دست به اختطاف ؛ ظلم و ... میزنند این کار شان در مغایرت با دین اسلام قرار داشته و اینگونه عمل های شان خود نشان دهنده ذهنیت تاریک و هدف های شوم باداران بیگانه شان است . در اسلام من حق آزاد زیستن و مصونیت اجتماعی هر شهروند کاملا رعایت شده است . پس چهره واقعی اسلام من این نیست که چند تن ملا نما ها و تروریستان که نان و تجیهزات شان از سوی استخبارات بیگانه و غیر مسلمان داده میشود به منظور بد نام ساختن اسلام و نا امن سازی جغرافیایی اسلامی ساخته اند . چهره واقعی اسلام من را میخواهند زیر پرده نگه دارند میخواهند به اسلام من با استفاده از چند تن انسان های نا آگاه هویت جعلی و کاملا متفاوت با هویت اصلی آن بدهند .
برادرو خواهر مسلمان آگاه باش مفهوم حقیقی و اصلی اسلام را درک بکن . دیگر نگزار که از نام دین اسلام سو استفاده گردد . دیگر خود را ابزار برای تخریب دین خود نساز . قوت مسلمانان در اتحاد شان است بیا و مسایل قوم ؛ زبان؛ سمت را کنار بگزار  از وحدت و یکپارچگی که هدف اسلام من است حرف بزن .  من و تو با هم برادر هستیم مگر نمیدانی که برادر دینی بهتر از برادر نسبی است .
بیا دیگر نگزاریم که از اسلام من و تو هویت جعلی ( ترور ؛ انتحار ؛ کشتار ) بسازند . هویت اصلی اسلام من و تو اتفاق ؛ صلح ؛ عبادت ؛ آشتی ؛ برادری است . برادر و خواهر مسلمان من زمانی همگرایی من و تو فرا رسیده است . ملت مسلمان باید بیدار شود دیگر نباید برای گروه های هراس افگن اجازه بدهیم که از خاک من و تو برای تحقق آرمان های غیر مسلمانان  زیر نام مقدس جهاد استفاده سو کنند . ما همه مسلمانیم پس هیچگاهی اسلام چنین حکم نکرده است که برادر مسلمان با برادر مسلمان خود جهاد نماید . خون ؛ مال ؛ عزت یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام مطلق است . پس روی هم رفته در کل میتوان به صراحت و گردن فرازی نوشت که اسلام من دین برادری ؛ صلح ؛ آشتی ؛ اتفاق ؛ عبادت و ... است که هیچگاهی هیچ حکومت و استخبارات نمیتواند برای اسلام من هویت جعلی بسازد . هویت اصلی اسلام من( عبادت ؛ اتفاق ؛ اخلاق ؛ آزادی اسلامی ؛ احترام ؛ نظام های سودمند سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی ) که به همگان آشکار و اضح است .