د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

زخمي ننگرهار

حفیظ الله خالد 21.04.2015 23:59

ای  ننگرهاره ستا زوړ زخم لاجوړسوئ ندی
د « انگیزی » د جنازی غم لا سوړسوئ ندی
د وطن مورلا د شهید بچي په ویر ناسته ده
ښکاري دښمن په وینو څکلو لا موړسوئ ندی
ځکه خوبیایې ننګراریانو وینی توئ کړلئ
په انسانانو یی د ژوند دروازې پورې کړلئ
بیایی سلګونه خویندی میندی په غم بوری کړلئ
 هره کوڅه کی یی د ښارهدیرئ جوړې کړلئدښمن ته ګوره چی جلاد په نوي رنګ رالیږي
کله په سپین کله په شین او په توررنګ رالیږي
یوخوا د مینئ او دوستئ خوږی خبری کوي
بل خوا روزلي جلادان دلته په جنګ رالیړي
 دښمن لا اوس هم د افغان وینو ته تږئ ناست دی
لکه لیوه چی د غرڅه غوښو ته وږئ ناست دی
 خوست، بدخشان او پکتیکا کی یی مرګونه وکړل
افسوس پدی چی افغان اوس هم ورته غلئ ناست دی
   
خالد
۱۹/۴ / ۲۰۱۵