د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اعلامیه اتحادیه مهاجرین جوان افغان در اتریش

اتحادیه مهاجرین 16.04.2015 10:13

آقای میر هنگام توزیع تقدیر نامه در محفل بزرگداشت از حبیب الله کلکانی

اخیرا یک عده عناصر متعصب وقومگرا تحت نظرآقای غوث میر که همه چیز را تنها ازعینکهای تنگ نظرانه قومی و زبانی خویش دیده محفلی را در گرامی داشت از یک دزد و رهزن مشهور به حبیب الله کلکانی که دشمنی وی با فرهنگ، معارف و هرگونه اثار پیشرفت و تمدن در کشورما ازهیچ کسی پوشیده نیست در شهر ویانا دایرتا بدینوسیله عقده های درونی خویشرا با جلوه دادن یک دزد ورهزن بنام عیار و قهرمان تسکین داده باشند ،البته این باراول نیست که یک عده عناصر قومگرا ی کشور ما منافع قومی وسمتی خویشرا بر منافع ملی و اجتماعی ترجیع داده صرف بنا برملحوضات قومی و منطقوی یک دزد و قطاع الطریق را قهرمان معرفی میدارند،چندی قبل هموطنان ما شاهد بودند که یک عده  مجرم و جنایتکاری را بنام حبیب استالف  که بجرم غارت قتل و اختطاف ده ها هموطن ما  مجرم شناخته شده از طرف محکمه به اعدام محکوم گردیده بود با گلها مشایعت و جنازه وی را چون یک قهرمان بخاک سپردند,.
  هموطنان شریف ما اطلاع دارند که حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو بمثابه یک فرد بیسواد، دزد و رهزن به دستور انگلیس زمینه سقوط دولت قانونی شاه امان الله را فراهم و این رهزن با اقدامات ضد فرهنگی و ملی خویش کشور ما را از کاروان تمدن و پیشرفت جهان که تازه در آن مسیر قدم نهاده بود صد ها سال عقب رانده و از آن تاریخ به بعد کشور ما نتوانست دوباره مقام شایسته خویشرا در قطار دول پیشرفته جهان بدست آرد.

 اتحادیه مهاجرین جوان افغان در اتریش تدویرهمچو گردهمائی را بی حرمتی به شخصیت نامدار وطن شاه امان الله محصل استقلال کشور و سایر روشنفکران ترقیخوا نهضت امانی دانسته آنرا شدیدا محکوم مینماید.ما از تمام انجمن ها و سازمانهای فرهنگی افغانها در اروپا تقاضا داریم تا اعتراض شانرا علیه این عمل خاینانه عناصر ضد ملی و قومگرا بلند نمایند.
تعجب آور است که این گردهمائی ضد فرهنگی به  بوسیله شخصی سازمان داده شده که خود را رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش خوانده و سنگ حمایت ازفرهنگ و حقوق زنان را بر سینه میزند..
اتحادیه مهاجرین جوان افغان در اتریش بدینوسیله احترامانه به اطلاع تمام انجمنها و اتحادیه های کلتوری و رسانه ها ی داخلی وبیرون مرزی افغانهای مهاجر مقیم اروپا، و سایر کشور های جهان میرساند که کانون نام نهاد فرهنگ اقای غوث میر و مجله بانو صرف افکار شخصی آقای غوث میر و همفکران ویرا منعکس داده به هیچ صورت ازافکار و نظریات مهاجرین افغان مقیم اتریش نمایندگی نمی نماید،افغانهای مهاجر مقیم اتریش حبیب الله کلکانی را که با بستن در های مکاتب وفرهنگ بروی اطفال وجوانان وطن، کشور ما را ازکاروان پیشرفت و تمدن باز داشت بحیث یک عنصر فروخته شده به انگلیس و خائن بوطن در تاریخ کشور میداندـ