د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اطلاعيه پوهنحی امادگي وزارت تحصيلات عالي

رحمتزی 21.07.2014 07:05

به آگاهي آنعده از فارغان صنوف دوازدهم هفده ولايت نا امن و کم انکشاف يافته که بر اساس لست آن ولايات و شرايط پذيرش، مستحق شمول در برنامه آماده گي شمرده مي شوند، رسانيده مي شود که جهت ثبت نام از تاريخ ۲۲ سرطان الي ۱۶ اسد سال جاري به دفتر محصلان پوهنځي آماده گي واقع پوهنځي ساينس پوهنتون کابل مراجعه نمايند. بعد از تاريخ متذکره ثبت نام صورت نميگيرد.

داوطلبان محترم تذکره تابعيت، دو قطعه فوتو و ID نمبر کانکور را با خود داشته باشند.

شرايط:

درج شهرت مکمل داوطلب در درخواستي تحريري: اسم، ولد، ولديت، ولايت مربوطه، سال اشتراک در کانکور، ID نمبر، نمره حاصله در کانکور.

محصل برحال در تحصيلات عالي و نيمه عالي نباشد و يا سند منفکي از موسسات متذکره را در دست داشته باشد.

صرف يک بار در امتحان کانکور اشتراک نموده باشد.

نمرات حاصله کانکور شان بالاتر از 176 باشد.

شامل ولايات باشند که لست شان اعلان گرديده است.

در صورت ازدياد تعداد متقاضيان، به نمرات بلند کانکور ترجيح داده مي شود.

تمام داوطلبان در ختم برنامه شامل امتحان عمومي رياست امتحان مي گردند.

لست ثبت نام شده گان از طرف رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي تائيد مي گردد.

داوطلب در امتحان کانکور سال 1392- 1393 اشتراک نموده باشد.

لست ولايات شامل اين برنامه:

غور، سرپل، دايکندي، بادغيس، هلمند، پکتيکا، ارزگان، زابل، نيمروز، پکتيا، فراه، نورستان، بدخشان، کندز، کندهار، ننگرهار و هرات