د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغانستان یو موټی

ډاکټر حمیدالله زړه ور ساپی 31.01.2014 11:39

دالفت په قول وطن په شان د بڼ دئ
چې خوښحال په کې ماشوم دئ اوکه ژڼ دئ
غریب هرچیرته فقیراوخان هم خان دئ
افغان غم اوپه خوښۍ کې په اتڼ دئ
وطنوالوفکروکړۍ تیر او اوس ته
ځیر شئ،وپیژنئ دوست دئ که دشمڼ دئ
اوباماهم داوطن غواړی یوموټئ
څوک چه دا زړه ماتوی سر په کفڼ دئ
ورکړۍ هغه چاته ووټ چه صادق وي
فاسد نه وی ،خاین نه دئ علم یی ګڼ دئ
                                                     څلوریځه
له آموتراباسینه له واخان ترسمندره
له اندخویه ترکویټې جله بادنه ترهرات باغ عدڼ دئ
پنجابستان؛فارس استان،مغولستان؛تاجکوستان
که زمونږ زړه ته بد ګوری،کرغیړن دي څه ځږڼ دي ئ!!!!