د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

درمان فقر ازنګاه قرآن

رحمت الله احمدي 07.10.2005 02:00

نام کتاب          : درمان فقر ازنګاه قرآن(پژوهش مقايسوي)

نويسنده         :  دوکتورسيدجان بيان

ترجمه           : رحمت الله احمدي

ناشر            : ميوندخپرندويه ټولنه