د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ميراتې مېلې

الحاج الهام الدين قيام 17.03.2013 13:25

د١٣٩٢ کال درارسيدو په مناسبت ټولوافغانانووروڼو اوخويندوته دزړه له کومې مبارکي وايم٠نه کوچيان شته،نه ئې مېلې،نه اوښان شته
نه رمې شته،نه ئې شپول شته،نه چوپان شته

دکوچيانو مېلې،ټولې ميرات ښکاري
نه سيرلي شته،نه ېې وري شته،نه جونګيان شته

چې کوچيان نه وي سپرليه،خوښ مونه شوې
نه کوچۍ شته ،نه ېې ټيک،نه ېې پيزوان شته

ته خوښکلی په کوچيانو وې،سپرليه
چې کوچيان نه وي،څه فرق دې له خزان شته؟

زه قيام،له خدايه داسې سپرلئ،غواړم
چې په خپلومېلوبيا،مېښته کوچيان شته


والدورف/جرمنی
15.03.2013