د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د دوی مېرمنې

احمد شاه حقوقي 12.03.2013 20:45

دمساوات په نوم مغروره کړه دوي
له ډېروبرخو نه محرومه کړه دوي
 
دعفت باغ نه يې وحشت ته ليـــږي
خبررېښتيا ده چې مظلومه کړه دوي
 
د خپلســـــــــــــرۍ او ازادۍ په نامه
بيدياوتلو ته مجبـــــــــــوره کړه دوي
 
نظــــــام دژوند يې سرچپه کړ ورته
لږه متـــــاع باندې مسروره کړه دوي
 
کـــــــــور کې دننه يې سرشاره ګڼي
بهرنۍ چاروکې اسيــــــره کړه دوي
 
په هريوځاى کې يې انځورځوړند دى
بربنـــډصورت باندې حقيره کړه دوي
 
 
د اختـــــــــلاط چلم يې خوله کې ورکړ
خواره مېرمن دام کې راګېره کړه دوي
 
کفري نظام کې هرانسان ورک شوى
ښځه يودم په کې مشهوره کړه دوي
 
حقوقي دا دى اوس څرګـــــنده شوله
کيــــنه دزړه چې رامعلومه کړه دوي