د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

داستانهای پيامبران

مترجم:عبدالله خاموش 11.09.2005 02:00

                                      

نام کتاب     : داستانهای پيامبران

نويسنده     : استادسيدابو الحسن ندوي

مترجم        :عبدالله خاموش هروي

                                         

                                                      

کابل:

سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

پشاور:

سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰