د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قضا وقدر

عبدالواحد نهضت فراهي 11.09.2005 02:00

نام کتاب          : قضا وقدر(چاپ جديد)

نويسنده           : عبدالواحد نهضت فراهي

                                                

                                                                کابل:

سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

پشاور:

سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰