د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دشنه وصدا

محمداسحق فايز 11.09.2005 02:00

نام کتاب        : دشنه وصدا

(اثرات اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ برشعرمعاصرما)

نويسنده        : محمداسحق فايز

                                           

 

                                    

                                          

کابل:

سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

پشاور:

                                  سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰