د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مونږ څه لرو

ولی محمد نورزی 26.02.2012 23:27

شنه ښکلي باغونه شني وني ګلستان لرو،باغوان نلرو                        
وزی پسونه رمې څاروی سپیان لرو، چوپان نلرو        
شاړی للمي ځمکې دغنمواوجوارو، له حا صل ډکې                          
لوی ویالي داوبو لرو پریمانه، ښه بزګراودهقان نلرو       
غواوي اوغویئ خوزمونږد ملک ښه مالدارې وله                           
ګرځو سرګردانه د څارویو،دڅارنې ښه ګوروان نلرو       
آس اواوښان  دواړه زمونږ دخلکو وو باری حیوان                          
نن سبا چه ګورو ودي کارته دروزنی ښه څاروان نلرو      
ښکلي می څیري دي ښي خبری اواتري دسیاست کوو                       
خپل اولس لپاره وطنپاله ښه صادق  پوه رهبران نلرو      
جنګ کي اتلان یوود افغان خاوری ساتنه اوحفاظت کوو                      
ځای چه د پیسوشي خپل ځان خرڅ کړو بل ارمان نلرو      
لاردشرعیت کي ښه مسلیم مونږ مخکي ترهرچانه یوو                         
دین اومذهب پریږدوښه عالم په اسلام پوه ملا یان نلرو     
هر چاته کیسي د پلارنیکه دتیر تاریخ د کارناموکوو                          
څه راباندی وشوخپل وطن ته دخدمت وړکارګران نلرو     
دیرش کاله جګړه کي دوه میلیونه افغانانو قربانې ورکړه                      
  بیاهم تبا ه کیږوددي جنګ وختمیدوته هیڅ کوم پلان نلرو     
خپل چه مي پردې شول خو پردې مي ښه دوستان نشول                    
یو پربل خرڅیږو خپل اولس ته ښه نوم او نښان نلرو      
    
  لوړجګ ښا ئیسته غرونه شني تپي دري د طبعییت لرو                           
ځمکه کي یو کورد ښه ژوندون داوسیدوځای او مکان نلرو       
        خاوره مي سره زرده دزمردو او لعلونو خزاني لرو                                
 مونږپکښې فقیریو خوارغریب جیب کي پول اوغران نلرو       
څنکه  زورورو غدارانوزمونږ مال او هستي لوټ کړلي                           
غصب یې جایدادونه کړل دحق اوعدالت ښه قاضیان نلرو       
        توره شپه تیاره ده دسړونه په هیوادکي ما شومان مړه شول                         
لوړمنزل جوړیږی داولس په ګټه  پاک ملی تا جران نلرو        
ورکې خاطري شوي د محبت کاسه چپه شوه نقاق خپورشو                           
ځکه مونږخو ټوله خپل منځوکي دسولي ریښتنې پلویان نلرو         
ویښ ښه رابیدارشه افغان زویه دتاریخ پاڼه دي سپینه شوه                             
زه نورزی به څه وایم مونږهم ددی ځواب دورکولوڅه توان نلرو