د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

جنګ

محمدجهان لاروی 25.06.2011 11:47

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

سـرې لـمبې دی سـره اورونه دي نورڅه دي
په وطـن کـــــــې مـوجـنګـونه دي نورڅه دي

وزګــــــارنه یوچـــې دې ولــــمـانـځواخــــتره
جـــنــازې دي اومرګـــــــــونه دي نورڅه دي

څـنګه وخـانــدو اوڅـنګه به خـــوشحال شـو
چـې له هــــرې خــوا غـــمونه دي نورڅه دي

په افـــغـــان مــلـت مـــې ربه رخـــم وکــــــړه
تـــورتــــمـونه تـــورتــــمـونه دي نورڅه دي

چــــــرته لاړې لـــګ خـــو راشه پــســــرلـیه
وچـې پــاڼــې مــړه ګــــــلــونه دي نورڅه دي

د امـیـد بـاده لــګ ساه خـــوپه کــــې پــوکـــه
مـــــړاوي مــــړاوي امـیـدونه دي نورڅه دي

لاروی به دخـپل ځـــــان څـه درتـه وایـــــــــم
بـس دګـــــران وطـــن یــادونه دي نورڅه دي