د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

احکام فقهي برای زن مسلمان

ابراهيم محمد الجمل 02.06.2005 02:00

دکتاب نوم             : احکام فقهي برای زن مسلمان

ليکوال                  : ابراهيم محمد الجمل

ژباړن                    : نصيراحمدحادث يادګاري

دچاپ شمېر            : ۱۰۰۰ ټوکه

خپرندوی              : ميوندخپرندويه ټولنه ـ سباکتابخانه