د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

حیات الله ستومان 30.05.2011 18:55

زما سندریزه ماښامونه لمبه
تا مې کړه واړه ارمانونه لمبه

د ګل له سیوري کډه چیرې یوسم
دلته ګلپاڼې او ګلونه لمبه

قسمته څه کوې په کومې درومې
شو مې سپرلي شو مې رنګونه لمبه

نیمه خوا پاتې شومه ولوېدمه
ورپسې تلم کړمه غمونه لمبه

ستومانه تانه لرې تللې نشم
پرته له تا مې شي هډونه لمبه

امریکا
یوټا
دجنوري ۴ مه ۲۰۱۰ زیږدیز