د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

رپيږمه

حفيظ مليار 28.05.2011 14:17

مخ ته چی د ګورمه رپيږمه
سترګو کې حيا لرم شرميږمه

ګرانې مخامخ درته کتی نشم
پټ لکه ماشوم هسی زوريږمه

ورک مې شي جرئت چې تاته وګورم
بيانو ګرد چارپير درنه تاويږمه

صرف له سرکو شوڼډو د خندا غواړم
بيانو به ټول عمر درجاريږمه

ای زړګيه ژوند بی مينی خوند نکړی
ګاله تکليفونه خفه کيږهمه

څه وکړم شاعر ګل سره مينه کړي
ما حفيظ مليار ته په قاريږه مه

حفيظ مليار اتريش