د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

اعظم خان اعظم 19.05.2011 22:26

هر وخت خفه ګرځی ځما نه راحت نه راکوی
جانان اوس هغه پخوانې محبت نه راکوی

تا خو وعده راسره اوکړه د صبا خوګلے
جنون مې دومره د اوږدو اجازت نه راکوی

جانان پخپله که رضا شو راله راغے نو خه
کنه پختو مې د سجدو اجازت نه راکوی

پخپله توپه ساتي بم اؤ ايټم بم ساتي خو
زمونږ په لاس کښے دليندو اجازت نه راکوی

دا چه د امن په نوم ټول جهان کښے شرخوروی
مونږ ته د روغې د جرګو اجازت نه راکوی

اعظم خان خال به ې دزنې شم يا ټک دتندی
جانان پشانتې د پردو اجازت نه راکوی