د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

لیسه عالی مارجه دوباره بازگشایی گردید

خبري څانګه 13.09.2010 23:57

لیسه عالی مارجه ولایت هلمند سه سال بعد از اینکه توسط دشمنان معارف و پیشرفت افغانستان تخریب و مسدود شده بود دوباره بازگشایی مجدد گردید. کار تعمیر این لیسه که قدامت بیش از چهل سال دارد به کمک نیروهای ایتلاف با درنظرداشت شانزده صنف درسی و چهار اتاق اداری مجهز آغاز گردیده است که به زودترین فرصت تکمیل خواهد گردید.

سال تعلیمی لیسه عالی مارجه روز سه شنبه، 15 سنبله 1388 که مطابق است به 7 سپتمبر 2010 رسماً آغاز گردید. شیرآغا صافی رییس معارف ولایت هلمند در مورد چنین گفت: " این لسیه که کارهای ابتدایی آن در ماه حوت 1388 آغاز گردیده بود امروز رسماً با داشتن 250 شاگرد و 15 نفر پرسونل اداری ومعلمین به فعالیت آغاز نمود."

آقای صافی در بازگشایی لیسه عالی مارجه از همکاری های همه جانبه وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، مقام ولایت هلمند، ولسوالی مارجه و مردم منطقه اظهار سپاس نمود.

دشمنان تعلیم و تربیه همواره سعی نموده اند تا زمینه تعلیم و تحصیل در کشوررا با از بین بردن مکاتب و مراکز تحصیلی از بین ببرند اما این در حالیست که مکاتب دیگری نیز در چهار اطراف ولسوالی مارجه با داشتن بیشتر از 300 شاگرد فعالیت دارند که سال تحصیلی آنها بعد از عید سعید فطر آغاز خواهد شد.