د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

تاسې د خپلو مېړونو په وژلو مه خوابدې كېږئ

فريدالله 15.11.2008 21:55

غواړم درته هغه كيسه وكړم چي ماپه خپله په خپلوسترګوليدلي ده دقندهارځخه اروزګان ته روان وم دشاولي كوټ دولسوالي دكټه سنګ منطقي ته چي ورسيدوستاسي ملګري ولاړوو ډيرموټرونه يي درولي ووتقريباد۶۰نفروپه شاوخواكي يي مسافر دموټروځخه راكښته كړي وو چي دكښته كړوپه جمله كي زه هم راتلم ټول كښته كړي كسان يي په دريوډلووويشلويوه ډله يي ډيره لاندي بوتله داسي معلوميده چي هغوي به ددوي په اند زيات ګنهګاران وو بله ډلته چي زه هم پكي وم دسړك بلي غاړي ته يي ودرولواوشپږنفره يي دسړك ځنګ ته راوستل ټول موټرولاړوو اوټول په ننداره وواوهريوه كښته شوي سړي خپل دژونداخيرني شيبي شمارلي دهغه شپږونفروله جملي ځخه ددوه نفروسره يي ښځي اوبچيان هم موجودوواوپه موټروكي ددي وحشتناكي صحني په ننداره وو اوپه چيغوچيغويي ژړل بلاخره ستاسي ملګري هغه موټروته ورغلل چي ددي دوونفرواولادونه پكي ناست وو اوهغه ښځوته يي وويل چي تاسي دخپلوخاوندانوپه مړينه مه خپه كيژي ځكه زمونژيي هم همداسي ښځي كونډي كړي دي اوبچي مويي يتيمان كړي دي همداخبري يي وكړي اودمظلومينوپه لورراغلل اودخپلوهغه وسلوپواسطه چي په لاسوكي يي وي سوري سوري يي كړل اوس نوسوال دادي كه دا خلك ستاسي په خوله ريښتيا هم په ملي اردوكي وي په كوم كتاب ددوي مرګ په هواره مځكه بيدون له محكمي ځخه رواه وواوكه ريښتيا هم ددوي ملګري وژل شوي وي هغه خوبه دخارجي قواوله طرفه په وسلوالونښتوكي وژل شوي وي اوس نودهغه كافرانواوستاسي توپيرځه شي شوهغه خوداولادونوپه مخكي ندي وژلي مګرتاسي په ځه قسم مړه كرل ستاسي كتاب همداوايي اياتاسي په داسي پيښوخبريژي كه نه ؟