شاته 72b1e978 24ed 4feb af73 f8f97d1bc209 cx10 cy15 cw49 w800 h450

د ازموینې پر وخت د محصل له حاله خبر شئ!

تر هغو چې د مرستو ویشونکو خپلوان اشنایان وي، مستحق کسان به مرستې په سترګو هم ونه ویني!

د ګوړې اچار په دې خپرونه کې لومړی د هغو لیکونو ځوابونه در اوروو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسو رصیب ېې ځواب ورکوي، لکه یو چا پوښتنه کړې ده چې ولې حکومت په حکومت انتقاد کوي؟

ولې حکومت،حکومت محاصره کوي او ولې؟

بیا مو د کلیو له درملتونونو خبروو چې په څه ډول درمل پلوري؟

د ازموینو پر وخت مو د محصل له حاله خبروو.

دا ټولې خبرې د تاسې لپاره دي او د تاسې د خوشحالۍ لپاره دي.

جوړوونکی: ننګیارنااشنا