شاته

د شپې ډېر ویښ پاتېدل پر دماغي فعالیت منفي اغېز کوي؟

یوې نوې څېړنې د هغو کسانو د دماغي عمل فعالیت ته کتنه کړې چې ناوخته ویښېږي او هغه چې وختي ویدېږي او وختي ویښېږي. په یاده څېړنه کې ۳۸ کسان ازمویل شوي، چې نیمايي یې وختي ویدېدل او نیمايي نور به بیا د شپې تر ناوخته ویښ وو.