شاته

افغان امنیتي ځواکونو ته د یرغلیزو بریدونو ډېرولو امر شوی

د دې ګام موخه د ولس خوندیتوب او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو کچې را ټېټول ښوول شوي دي. په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې اندېښنې زیاتې کړې دي