شاته

ښځې خپل جنین پر فیسبوک پلورلو ته وړاندې کړی

د مصر اسکندریه کې یوې ښځې پر انټرنېټ له زیږون وړاندې د خپل جنین د خرڅولو اعلان کړی. له دې اعلان سره لیکل شوي چې "ماشوم د زویولۍ لپاره".