شاته

د ګوندونو ټلوالې د ولسي جرګې ټاکنو کې د بايوميټريک سيستم هرکلی کړی

افغانستان کې د ګوندونو لويې ټلوالې وايي د ولسي جرګې د ټاکنو له بهیر سره د بایوميټریک سیستم د کارولو له امله موافق دي او د ټاکنو کميسيون د دفترونو له مخې خېمې لېرې کوي. د ټاکنو کمیسیون له حکومت سره پر خبرو اترو بوخت دی چې د رایه ورکوونکو څه باندې ۲۱ زره محلونو لپاره د بایومیټریک ماشینونه برابر کړي.