شاته

د یمن لوږې ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو پاتې راتلل

د ملګرو ملتونو بشري چارو چارواکو ویلي، نړیوال بنسټونه په یمن کې د "لوږې ضد مبارزه" له ماتې سره مخامخ شوي دي. شمېرې ښيي، چې یمن کې اته میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ وو، چې اوس پرې ۳٫۵ میلیون نور وګړي هم ورزیات شوي.