شاته

"د افغانستان نهه سلنه وګړي د ځان وژنې فکر لري"

د افغانستان د روغتیا وزارت وایي، د دوی یوه څېړنه ښیي چې د دغه هېواد ۹ سلنه وګړي د ځان وژنې فکر لري. د سپټمبر میاشت لسمه، د ځان وژنې د مخینوي نړیوالې ورځې سره برابره ده.