شاته

هند کې همجنس خوښونه قانوني شوه

د هند سترې محکمې په یوه تاریخي پرېکړه کې اعلان کړی چې په دې هېواد کې د همجنس خوښوونکو ترمنځ جنسي اړیکه به له دې وروسته جرم نه وي. دا پرېکړه د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیزې ډلې وکړه، چې مشري یې دیپک مشرا کوله.