شاته

"برتانیا د افغان هوایي ځواک د وړتیا زیاتولو ژمنه وکړه"

د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وايي، برتانیا د افغان ځواکونو په تېره هوايي پوځ د وړتیا لوړولو هڅه کوي. ملي امنیت شورا د ګوین ویلیامسن له خولې وايي، د برتانیا په کوڅو او سړکونو کې هغه مهال پوره امن احساسېدلی شي، چې د افغانستان کوڅې او سړکونه امن شي