شاته

امریکا د افغانستان او سیمې لپاره خپله ستراتیژي ارزوي

امریکايي چارواکي وايي د افغانستان او سیمې لپاره د خپلې ستراتیژۍ له اعلان یو کال وروسته دغه ستراتیژي ارزوي، چې په پایله کې به یې دا ډاګیزه شي چې په کومو برخو کې ډیر کار او زیار ته اړتیا ده.