د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټول افغان مقالې

21.06.2006 01:00    |   استاد اسدالله غضنفر يودېرشم توری

18.06.2006 01:00    |   غرزی خواخوږی سيميزځواکونه ولس اوملي واکمنۍ ته ګواښ دی!

12.06.2006 01:00    |   حبيب الله غمخور وياړ په افغانې مور

11.06.2006 01:00    |   داکتر میرعبدالرحیم عزیز بحران اخیر كابل و نقش منافقین

07.06.2006 01:00    |   انجنير شبر ساپی قرحــــه روشنفکری برپيکر ملت

04.06.2006 01:00    |   گل خان اکبری علل خصومت کودتاچيان با سياست و شخصيت شهيد دکتورنجيب الله .. (لومړۍ برخه )

27.05.2006 01:00    |   ح . شکوهی روابطCIA و احمد شاه مسعود ((کاروان ها در شبهای بی مهتاب))

26.05.2006 01:00    |   کانديدای اکادميسين سيستانی یادی از زنان دلیر ونامدارافغان در تاریخ (( بخش دوم ))

26.05.2006 01:00    |   دوکتور روستار تره کی قوای ائتلا ف بین المللی هیچگونه مجوز حقوقی کشتن افغان ها را در دست ندارد

23.05.2006 01:00    |    پوهندوی سيف الرحمن سيف ٢ - به تعقيب ګذ شته ؛ (( بمنا سبت کودتا ی ٧ ثور ))

18.05.2006 01:00    |   پوهندوی سيف الرحمن سيف بمنا سبت کود تا ی هفت ثور ١٣٥٧

15.05.2006 01:00    |   کانديدای اکادميسين سيستانی تکمله ای بر کتاب (( کودتای ثور وپیامدهای آن درافغانستان))

15.05.2006 01:00    |   نــــصـــیــرســهام چنــــد ســـوال از آقای دستگير پنجشــيری

14.05.2006 01:00    |   کانديد اکادميسين محمدظاهر افق د (( حماس )) دموکراتيک بري نه يوازي اسرائيلي تاړاکگران ....

11.05.2006 01:00    |   کانديدای اکادميسين سيستانی کتاب کوچک، محتوای بزرگ

11.05.2006 01:00    |   انور شاهين خانخېل د امريکې ولسمشر ته د ايران د ولسمشر ليک

10.05.2006 01:00    |   کاندیدای اکادمیسین سیستانی ملالی جويا:هرگز خاموش نخواهم شد

03.05.2006 01:00    |   کانديدای اکادميسين سيستانی يادی از زنان دلير ونامدار افغان در تاريخ

03.05.2006 01:00    |   پوهاند دوکتور م . ا . زيار د لايق پښتو ليکلار

01.05.2006 01:00    |   ح. شکوهی داکتر اسپنتا و هيستری تماميت خواهان

27.04.2006 01:00    |   کانديدای اکادميسين سيستانی روزهای٧ و٨ ثور

27.04.2006 01:00    |   محمد آصف خواتی دثور داتمې نيټې په پلمه

23.04.2006 01:00    |   خوشال خليل دفرهنګي ارزښتونو دمرګ ورځې رانېږدې شوي .

19.04.2006 01:00    |   نــصیــر ســهـام ملنگ جان ســـرود گــــر مـــردم دوســت و وطنخواه

18.04.2006 01:00    |   پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خراسان تعویض شود!