د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پېښوری شينواری

27.07.2016 10:51    |   پېښوری شينواری الماني په ېو کاته

دجرمنيژبې لنډګرامر

04.02.2012 23:06    |   پېښوری شينواری له خبرې خبره پېدا کېږي

۳.۲،۲۰۱۲مې په تاند پاڼه کې داستاد غضنفر ليکنه ولوستله ، ډېر تېر هېرېې راته مخې ته وه درول . دپېاوړي استاد ښه نېت ماته هم ډاډ راکړ چې ېو څو کرښې تورې کړم .